Cjenik

Cjenik

  1. Program za fiskalnu kasu -ugostiteljstvo, 1500kn
  2. Program za fiskalnu kasu -trgovina mješovite robe, 1500kn
  3. Program za fiskalnu kasu-ugostiteljstvo -touchscreen, 2000kn
  4. Program za fiskalnu kasu-posX -usluge ili manji broj artikala-1000kn
  5. Program za knjigovodstvene servise -pos97 -3000kn
  6. Program za obračun plaća -1000kn
  7. Godišnje održavanje programa za knjig.servise -glavno računalo 100kn/mj
  8. Godišnje održavanje programa za knjig.servise -dodatna računala 50kn/mj
  9. Prijenos ugost.programa na drugog korisnika (ako je već instaliran na postojećoj kasi)- 750kn
  10. Godišnje održavanje programa na fiskalnoj kasi za ugostiteljstvo -300-700kn/god,ovisno o broju intervencija, izmjenama, lokaciji korisnika itd.
Korisnici

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*