Fiskalizacija 13.6.2016, 14.6.2016

Navedenih datuma su se događale greške u fiskalizaciji kod mnogo kasa od Karlovca,
D.Rese, Vrbovskog.  Na hard disku su spremljeni ispravo računi, ali su u poreznoj dobili čudne
velike osnovice i slično, a to se događalo samo ta dva dana, a pravi razlog su prekidi internet veze

 

Uncategorized

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*